Privacybeleid

Privacybeleid Dorstlessers B.V.

Dorstlessers B.V. (hierna: Dorstlessers) houdt zich bezig met horeca-advies, horeca business intelligence en online trainingen. Aangezien Dorstlessers ook persoonsgegevens verwerkt heeft zij dit Privacybeleid opgesteld om aan u kenbaar te maken welke persoonsgegevens Dorstlessers verzamelt en voor welke doeleinden. Ook wijst Dorstlessers u met dit Privacybeleid op de rechten, verplichtingen, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat Dorstlessers u in dit Privacybeleid weten welke rechten u als betrokkene heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Dorstlessers en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

 

Contactgegevens

Dorstlessers B.V

’t Dorp 5-7

5384 MA Heesch
Telefoon: 085 -7470097
E-mail: info@dorstlessers.nl

Vragen op het gebied van privacy kun u stellen via  e-mail: info@dorstlessers.nl

 

Persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om iemand te identificeren of contact met iemand op te nemen.

U kunt worden gevraagd om uw persoonlijke gegevens te verstrekken bij contact met Dorstlessers. Dorstlessers en haar partners mogen deze persoonlijke gegevens onderling uitwisselen en gebruiken in overeenstemming met dit Privacybeleid. Ze mogen uw persoonlijke gegevens ook combineren met andere informatie om onze producten, diensten, materiaal en reclame aan te bieden en te verbeteren. U bent niet verplicht om de persoonlijke gegevens te verstrekken waarom we hebben gevraagd. Als u ervoor kiest om dit niet te doen, kunnen we u echter in veel gevallen geen producten of diensten aanbieden of antwoord geven op eventuele vragen die u hebt.

Hier vindt u een aantal voorbeelden van de persoonlijke gegevens die Dorstlessers kan verzamelen en de manier waarop deze gegevens kunnen worden gebruikt.

 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld

Als u een Klant ID aanmaakt op het YourBI portal, een dienst koopt, contact met ons opneemt of deelneemt aan een online-enquête, kunnen we diverse gegevens verzamelen, waaronder uw naam, bedrijfsgegevens, adresgegevens, betaalgegevens en contactgegevens.

 

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

Via de diensten van Dorstlessers en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens.

 • Wij verwerken persoonsgegevens om nieuwsbrieven te kunnen verzenden. De e-mailadressen voegen wij alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van nieuwe diensten, updates met betrekking tot business intelligence en analytics en aankomende evenementen van Dorstlessers. Als u niet op onze mailinglijst wilt staan, kunt u uw naam op elk gewenst moment verwijderen door ons telefonisch of via de e-mail hiervan op de hoogte te stellen.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens eveneens bij het maken, ontwikkelen, bedienen, aanbieden en verbeteren van onze producten, diensten, materiaal en reclame, en om verlies en fraude te voorkomen.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om een identiteit te bevestigen, gebruikers te identificeren en de juiste diensten te bepalen.
 • Soms kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken om belangrijke mededelingen te versturen, zoals berichten over aankopen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid. Aangezien deze informatie belangrijk is voor uw interactie met Dorstlessers, kunt u ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor interne doeleinden zoals audits, gegevensanalyse en onderzoek om de producten, diensten en communicatie met klanten van Dorstlessers te verbeteren.
 • De aan Dorstlessers gelieerde ondernemingen zijn: YourBI, New Heroes, Zwanenberg Advies en Loondesk.

 

Sollicitanten

Dorstlessers heeft te maken met sollicitanten. Voor de verwerking van een sollicitatie, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, nationaliteit en geboorteplaats;
 • de gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • de functie waar de sollicitatie op ziet;
 • de gegevens over de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking en de beëindiging ervan;
 • gegevens over de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, en de beëindiging ervan;
 • motivatie voor de functie en de organisatie;
 • andere dan de hiervoor genoemde gegevens waarvan de verwerking is vereist of noodzakelijk is in verband toepassing van een andere wet.

Voornoemde persoonsgegevens zijn slechts zichtbaar door de afdeling HR of anderen die betrokken zijn met de sollicitatie, indien er een grondslag is op basis van de AVG.

 

Contact

Via de website van Dorstlessers bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen.

Dorstlessers vraagt in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail
 • Telefoonnnummer
 • Bericht

 

Niet-persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken

We verzamelen ook gegevens die niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. We kunnen niet-persoonlijke gegevens voor willekeurige doeleinden verzamelen, gebruiken, overdragen en openbaar maken. Hier vindt u een aantal voorbeelden van de niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen en hoe we deze gegevens kunnen gebruiken:

 • We kunnen gegevens verzamelen over activiteiten van klanten op onze website. Hiervoor maken wij bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt de volgende gegevens: pagina’s die u bezoekt, het aantal bezoekers op de website en de duur van het websitebezoek. Voor u is het van belang om te weten dat deze gegevens anoniem blijven en niet gebonden zijn aan uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden samengevoegd en gebruikt om gerichte informatie te verstrekken aan onze klanten en inzicht te krijgen in de gedeelten van onze website, producten en diensten waarvoor de meeste belangstelling bestaat. Samengevoegde gegevens worden beschouwd als niet-persoonlijke gegevens binnen het kader van dit privacybeleid.
 • We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over de manier waarop u onze diensten gebruikt.

 

Als we niet-persoonlijke gegevens combineren met persoonlijke gegevens, worden de gecombineerde gegevens behandeld als persoonlijke gegevens zolang de informatie gecombineerd blijft.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

Dorstlessers verwerkt de persoonsgegevens die klanten, sollicitanten en websitebezoekers zelf aan Dorstlessers ter beschikking stellen. Ook stelt u als klant informatie aan Dorstlessers ter beschikking door aanmelding van de nieuwsbrief.

Dorstlessers heeft niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dorstlessers.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Dorstlessers maakt hierbij de volgende opmerking. Wij raden aan het gebruik van onze diensten waaronder websites en andere digitale kanalen van uw kinderen te controleren en te volgen, zodat uw kind geen gegevens deelt met ons zonder uw toestemming.

 

Cookies en andere technologieën

De website en online diensten van Dorstlessers kunnen gebruikmaken van cookies en andere technologieën zoals pixeltags en webbakens. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies slaan wij informatie over uw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Met deze technologieën kunnen we meer inzicht krijgen in het gedrag van gebruikers, zien welke delen van onze websites zijn bezocht en de doeltreffendheid van advertenties en zoekopdrachten op het web meten en vergroten. Wij behandelen de gegevens die worden verzameld door cookies en andere technologieën als niet-persoonlijke gegevens. Voor zover IP-adressen of soortgelijke aanduidingen echter worden beschouwd als persoonlijke gegevens volgens de lokale wetgeving, zullen we deze aanduidingen ook als persoonlijke gegevens behandelen. Evenzo zullen we gecombineerde gegevens behandelen als persoonlijke gegevens in het kader van dit Privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens.

Dorstlessers en haar partners maken ook gebruik van cookies en andere technologieën om persoonlijke gegevens te bewaren als u onze website en online diensten gebruikt. Deze gegevens worden gebruikt om uw ervaring met Dorstlessers aangenamer en persoonlijker te maken. Als we bijvoorbeeld uw voornaam weten, kunnen wij u persoonlijk aanspreken bij uw volgende bezoek aan het YourBI portal.

Als u cookies wilt uitschakelen, neemt u contact op met uw browser aanbieder voor informatie over het uitschakelen van cookies. Als cookies zijn uitgeschakeld, zijn bepaalde functies op de Dorstlessers website niet beschikbaar.

In onze e-mailberichten gebruiken we soms een doorklik-URL naar inhoud op de website van Dorstlessers. Als klanten op een van deze URL’s klikken, worden ze via een afzonderlijke webserver naar de bestemmingspagina op onze website geleid. We houden deze doorklikgegevens bij om te bepalen naar welke onderwerpen uw interesse uitgaat en om de doeltreffendheid van onze communicatie met klanten te meten. Als u hiertegen bezwaar hebt, moet u ervoor zorgen dat u niet op tekst- of afbeeldingskoppelingen in e-mailberichten klikt.

Met pixeltags kunnen we e-mailberichten verzenden in een voor u leesbaar formaat en zien of u het e-mailbericht hebt geopend. We kunnen deze gegevens gebruiken om minder of geen berichten te verzenden aan klanten.

 

Openbaarmaking aan derde partijen

In bepaalde gevallen kan Dorstlessers persoonlijke gegevens ter beschikking stellen aan strategische partners die samenwerken met Dorstlessers om producten en diensten te verstrekken of die Dorstlessers helpen om producten op de markt te brengen. Persoonlijke gegevens worden alleen door Dorstlessers gedeeld om producten, diensten en reclames te verstrekken of te verbeteren. Persoonlijke gegevens worden nooit gedeeld met derde partijen voor marketingdoeleinden.

 

Dienstverleners

Dorstlessers deelt persoonlijke gegevens met bedrijven die diensten aanbieden zoals informatieverwerking, kredietverlening, de verwerking van bestellingen van klanten, de levering van producten, het beheer en de bewerking van klantgegevens, dienstverlening aan klanten, het beoordelen van uw interesse in onze producten en diensten en het uitvoeren van klant- of tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen. Dorstlessers maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit legt Dorstlessers vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

 

Anderen

Het kan voor Dorstlessers noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om uw persoonlijke gegevens openbaar te maken. Dorstlessers zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij Dorstlessers daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Daarnaast kunnen we uw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

 

Bescherming van persoonlijke gegevens

Dorstlessers neemt de beveiliging van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Uw gegevens worden opgeslagen op het YourBI portal die volledig binnen Microsoft Azure draait welke ISO 27001, 9001 en 14001 gecertificeerd is en beveiligd is door een sha256bit SSL certificaat. Als uw persoonlijke gegevens worden bewaard bij Dorstlessers, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

Daarnaast worden sommige gegevens (met name de gegevens ten behoeve van het uitvoeren van Horeca Advies diensten) bewaard bij Dorstlessers. Bij Dorstlessers hanteren wij de volgende beveiligingsregelen:

 • Alle systemen zijn voorzien van Anti-Malware systemen
 • Systemen worden automatisch voorzien van nieuwe definities
 • In geval van gerapporteerde malware, worden Utica Engineers direct per mail gealarmeerd
 • Fileservers zijn voorzien van Cryptolocker preventie systemen
 • Crypto extensies kunnen niet worden weggeschreven op de fileservers
 • Extensies worden dagelijks ge-update
 • In geval van poging tot wegschrijven extensie, worden Utica Engineers direct per mail gealarmeerd
 • Servers worden maandelijks voorzien van reguliere Windows updates
 • Updates worden vanaf de 2de dinsdag van de maand in acceptatie genomen op geselecteerde niet-klantservers.
 • Updates worden vanaf de 3de dinsdag van de maand in productie genomen op alle managed klant servers.

 

Integriteit en bewaartermijn van persoonlijke gegevens

a. YourBI portal en Dorstlessers diensten

Dorstlessers maakt het makkelijk voor u om uw persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden. Dorstlessers zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn. Voor overige gegevens hanteert Dorstlessers een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan, bewaart Dorstlessers de gegevens langer.

 

b. Nieuwsbrief

Indien u zich heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Dorstlessers, bewaart Dorstlessers uw gegevens tot het moment waarop u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

 

c. Sollicitanten

Dorstlessers gaat als volgt om met sollicitaties: Dorstlessers bewaart uw gegevens in verband met de sollicitatie. Indien u geen toestemming hebt gegeven aan Dorstlessers om de gegevens langer dan vier weken te bewaren, verwijdert Dorstlessers de gegevens vier weken na de sollicitatie. Als u wel toestemming geeft om de gegevens langer te bewaren, bewaart Dorstlessers uw gegevens tot een jaar na de sollicitatie.

 

d. Contact

Ook kan Dorstlessers gegevens verwerken omdat dit op grond van een wettelijke plicht moet. Op basis van de wet dient Dorstlessers bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dient Dorstlessers de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de administratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

 

e. Websitebezoek/het verbeteren van de website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor zorgen dat uw contactgegevens en voorkeuren juist, volledig en actueel zijn door in te loggen bij uw account op het YourBI portal. Wij verlenen u toegang tot andere persoonlijke gegevens die wij bewaren en verschaffen u hiervan een kopie.

 

Sites en diensten van derde partijen

De websites, producten en diensten van Dorstlessers kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derde partijen. Onze producten en diensten kunnen ook producten of diensten van derde partijen gebruiken of aanbieden.

Gegevens die worden verzameld door derden, die locatiegegevens en contactgegevens kunnen bevatten, vallen onder hun privacybeleid. Wij raden u aan om kennis te nemen van het privacybeleid van deze derde partijen.

 

De inzet van ons bedrijf voor uw privacy

We communiceren onze privacy- en veiligheidsrichtlijnen aan alle werknemers van Dorstlessers en handhaven stringente privacymaatregelen binnen het bedrijf om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

 

Vragen over privacy

Als u vragen of opmerkingen hebt over het Privacybeleid van Dorstlessers of de verwerking van gegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.

Vragen over privacy of verzoeken tot toegang tot gegevens of het downloaden ervan, worden verwerkt door een gespecialiseerd team dat deze vragen of verzoeken beoordeelt. Dit team zal proberen het specifieke probleem of verzoek waarmee u zich tot ons wendt, op te lossen. Als het probleem van inhoudelijke aard is, wordt u – indien nodig – om nadere informatie gevraagd. Alle inhoudelijke verzoeken worden beantwoord. Als u niet tevreden bent met het ontvangen antwoord, kunt u uw klacht doorgeven aan het relevante klachtenorgaan in uw rechtsgebied. Als u ons er om vraagt, zullen we trachten u informatie te geven over relevante klachtenprocedures die van toepassing kunnen zijn op uw situatie.

Het Privacybeleid van Dorstlessers kan worden gewijzigd. Als het beleid ingrijpend wordt aangepast, wordt hiervan melding gemaakt op onze website en wordt het bijgewerkte Privacybeleid op de website gepubliceerd.