De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans is complex, maar kan u ook zeker iets opleveren!
Karin van Zoggel en Anita Leeijen van onze partner Loondesk hebben al menig horecaondernemer geholpen met hun HR- en salarisadministratie.

Een verhoging of wellicht een besparing van 5%?

“De grootste verandering is het WW-sectorpercentage, oftewel een premievoordeel dan wel premienadeel van 5% over het brutoloon van uw medewerkers. De lage premie mag toegepast worden als de medewerker een contract voor onbepaalde tijd en vaste uren heeft. Let hierbij wel op, dat de vaste uren ook werkelijk nageleefd worden en op de loonstrook niet meer dan 30% afwijken” vertelt Anita.

“De beoordeling en toepassing van de lage dan wel hoge premie gaat per medewerker, bekijkt u dus eens goed wat u wilt bereiken met iedere afzonderlijke medewerker en hoe ieders toekomst er binnen uw onderneming uit komt te zien. Eventueel kunt u zelfs een lagere sectorpremie gaan betalen dan dat u momenteel betaald! Wellicht is het verstrekken van een vast contract niet zo onverstandig in deze krappe arbeidsmarkt.”

Getekende contracten

Karin vertelt: “Ons systeem is snel en simpel. Gebruiksvriendelijk voor zowel werkgever als werknemer. Zodra er een nieuwe werknemer in dienst is kan de werkgever de NAW- en contractgegevens makkelijk in het portaal invoeren. Loondesk controleert de ingevoerde gegevens, waaronder de loonschaal, waarna automatisch een contract wordt aangemaakt. De werkgever en de medewerker kunnen het contract digitaal ondertekenen. De contracten zijn juridisch bindend en conform de KHN modelovereenkomst. Deze manier van werken scheelt werkgevers een hoop papierwerk en het snelle, digitale karakter ervan spreekt ook de nieuwe generatie werknemers aan.”

“Niet alleen het contract is digitaal, ook de rest van het personeelsdossier wordt digitaal opgeslagen en zijn inzichtelijk in onze portaal,” vult Anita aan.

Blijf sturen

De toepassing van de premie kan maandelijks verschillen per medewerker. Een structurele controle kan het verschil maken. U kunt nu met al uw huidige medewerkers in gesprek gaan, echter is dat niet de structurele oplossing. Bij het plannen en inzetten van uw medewerkers moet u hierop telkens bedacht zijn. Een goede oplossing hiervoor biedt Loondesk.

“Na het ondertekenen van het contract worden de gegevens van de nieuwe medewerker automatisch toegevoegd aan het kassa- en/of planningssysteem waar de horecaonderneming mee werkt. Onze portaal kan koppelen met alle gangbare systemen. Aan het einde van een loonperiode worden de gegevens uit het planningssysteem automatisch in het loonportaal gezet, waardoor een handmatige invoer of controle van het aantal gewerkte uren overbodig is,” aldus Karin.

Doordat het portaal de uren kan ophalen uit de kassa- en/of planningssystemen kan tussentijds bekijken of de WAB goed wordt toegepast.

Horeca-experts

“We hebben veel klanten uit de horecabranche”, vertelt Anita. “De Horeca CAO kent geen geheimen voor ons. We bieden onze klanten niet alleen een geavanceerde portaal, dankzij onze kennis adviseren we ook op het gebied van contractvormen, loonheffingen, pensioenen, verzuimverzekeringen en Arbowetgeving. We ontzorgen horecaondernemers door ons brede kennis en ervaring op dit gebied.”

Meer weten over onze partner Loondesk? Neem contact op met Dorstlessers en wij helpen u verder!